Shadow

Thẻ: hạch toán hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

 Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành t...