Shadow

Thẻ: đăng ký hóa đơn

Thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi  doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn xong, muốn sử dụng hóa đơn một cách hợp pháp thì doanh nghiệp  cần tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Vậy cụ thể thôn...