Shadow

Thẻ: các trường hợp không phải xuất hóa đơn

Những trường hợp không phải xuất hóa đơn 

Những trường hợp không phải xuất hóa đơn 

Những trường hợp không phải xuất hóa đơn? Liệu có trường hợp nào mà lại không phải xuất hóa đơn không? Về nguyên tắc khi bán hàng hóa, dịch vụ chúng ta phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng. Vậy ngoài...