Home / Tag Archives: biên bản nghiệm thu

Tag Archives: biên bản nghiệm thu

Cách xử lý chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT

học kế toán tại cầu giấy

Để chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau của các kế toán trưởng giỏi tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.  Trường hợp 1: …

Chi tiết...