Home / Xử lý phạt cảnh cáo hóa đơn GTGT theo quy định mới nhất / cách viêt hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm gía hàng bán

cách viêt hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm gía hàng bán

xuất hóa đơn bị sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share