Shadow

Thẻ: sổ BHXH của người tham gia dừng đóng BHXH

QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ – BHXH – Lưu Ý quan trọng

QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ – BHXH – Lưu Ý quan trọng

Vừa qua, Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh đã ký ban hành Quyết Định 959/QĐ-BHXH để thay thế cho Quyết định số 1111/QĐ-BHXH và bổ sung một số mẫu biểu mới thuận lợi cho việc khai báo tha...