Shadow

Thẻ: huỷ đề nghị hoàn thuế

Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT điện tử

Các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT điện tử

Thế nào là hoàn thuế GTGT điện tử? các trường hợp nào được hoàn thuế? hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì? quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế ra sao? Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn qua bài viết...