lưu ý hóa đơn

ghi sai tên mã số thuế trên hóa đơn điều chỉnh

lưu ý hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share