Capture

khi nào nên nhập kho, khi nào nên xuất thẳng vật tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share