Home / Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc / Hàng bán bị trả lại- xử lý thế nào cho đúng

Hàng bán bị trả lại- xử lý thế nào cho đúng

học kế toán thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share