ke toan thue 28

khách hàng không lấy hóa đơn

Kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share