Home / Dịch vụ của chúng tôi / Dịch vụ kế toán thuế trọn gói DN / Hiệu quả đầu tư công ở Hà Nội dưới góc nhìn của các nhà quản lý

Hiệu quả đầu tư công ở Hà Nội dưới góc nhìn của các nhà quản lý

Hiệu quả đầu tư công ở Hà Nội dưới góc nhìn của các nhà quản lý
Đánh giá bài này

Hiệu quả đầu tư công ở Hà Nội dưới góc nhìn của các nhà quản lý

(Bài viết trong khuôn khổ nghiên cứu của Đề tài khoa học: “Áp dụng mô hình phân tích tương quan đầu vào- đầu ra để đánh giá thực trạng; đề xuất phương hướng và giải pháp tái cấu trúc đầu tư công của Hà Nội”)

Mai Thị Thua, Hạ Thị Thuy Thủyb, Đỗ Thị An Giangb

a Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. b Nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Chúng tôi là Kế toán Hà nội – Công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế mà doanh nghiệp bạn đang cần Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp – chính xác – nhanh chóng

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ báo cáo thuế mà bạn có thể tin tưởng giao trách nhiệm

Khóa kế toán thực tế nâng cao tay nghề

Khóa kế toán cho giám đốc quản lý kế toán

Hà Nội là Thủ đô của cả nước và là nơi tập trung nhiều công trình đầu tư công trọng điểm, gồm các dự án về hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi (bệnh viện, trường học), nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, v.v… Ngoài các dự án lớn từ ngân sách Nhà nước, Thành phố Hà Nội cũng dành một phần ngân sách khá lớn của địa phương đầu tư cho các công trình công cộng. Theo số liệu thống kê của Thành phố, trong vòng 6 năm từ 2005 tới 2011, chỉ riêng tổng chi xây dựng cơ bản từ ngân sách Thành phố đã tăng gần 3,8 lần, từ 4.684 lên 17.729 tỷ đồng. Tỷ trọng của khoản chi này cũng tăng từ 36,1% (năm 2005) lên 49,7% (năm 2010), trước khi giảm xuống 40,6% vào năm 2011. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy hiệu quả đầu tư của Hà Nội đang bị giảm sút khá mạnh. Nếu như trong giai đoạn 2000- 2005, hệ số ICOR của Hà Nội mới chỉ là 3,5 (trong đó riêng năm 2005 là 4,6), sau đó tăng dần lên 6,3 (năm 2008) và trên 8,0 (năm 2009). Mặt khác, từ 2000 tới nay, tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP của Thành phố đã liên tục tăng, từ 49% (năm 2000) lên tới 70,3% vào năm 2010. Điều đó có nghĩa là một lượng tài sản vật chất có giá trị lớn đang được đầu tư  chưa hiệu quả, gây ra sự lãng phí lớn, làm chậm sự phát triển của Thành phố.

Câu hỏi đặt ra là: (1) Các dự án đầu tư công của Hà Nội có đáp ứng mục tiêu đề ra khi đầu tư hay không? Và (2) Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án đầu tư công của Hà Nội là gì?

Đi tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 100 cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm thu thập những ý kiến khách quan của những người trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và thực hiện đầu tư công của Thành phố. Trong số những cán bộ tham gia trả lời phỏng vấn có 50% là cán bộ quản lý dự án đầu tư công và 50% là cán bộ quản lý nhà nước của Thành phố.

  1. Đầu tư công dưới góc nhìn của người quản lý nhà nước

Đối với các cán bộ quản lý nhà nước, nhóm nghiên cứu tập trung hỏi quan điểm về khung chính sách đầu tư công và hiệu quả của các dự án đầu tư công.

Các dự án đầu tư công của Hà Nội nói chung và của cả nước nói riêng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ đối với công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện khung chính sách về đầu tư công là rất quan trọng. Theo đánh giá của các cán bộ quản lý nhà nước của Thành phố (Biểu 1), khung chính sách hiện nay về đầu tư công còn chưa đầy đủ (chiếm 89%) trong đó có đến 29% người trả lời cho rằng khung chính sách này còn thiếu nhiều. Chỉ có 11% người trả lời cho rằng khung chính sách về đầu tư công của Hà Nội hiện nay đã đầy đủ.

Biểu 1: Khung chính sách về đầu tư công của Hà Nội

 khung chinh sach dau tu cong-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Cơ cấu phân bố vốn đầu tư từ ngân sách của Hà Nội tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, tiếp đến là lĩnh vực giáo dục và y tế.

Biểu 2: Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công của Hà Nội

c ocau phan bo vung-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Theo Biểu 2, có đến 90% cán bộ quản lý nhà nước tham gia phỏng vấn cho biết đầu tư công của Hà Nội hiện nay tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, vận tải. Tiếp đến là các lĩnh vực về giáo dục (65%), y tế (60%), an ninh-quốc phòng (42%). Có thể thấy, vốn đầu tư công của Thành phố chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng và dịch vụ công. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và hiệu quả kinh tế không cao.

Theo đánh giá của các cán bộ quản lý nhà nước, đầu tư công ở Hà Nội hiện có tác động lớn nhất tới hệ thống cơ sở hạ tầng của Thành phố, và tăng trưởng kinh tế.

Biểu 3: Tác động của đầu tư công tới các lĩnh vực của thành phố

tac dong dau tu cong-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Biểu 3 cho thấy, đầu tư từ ngân sách nhà nước của Hà Nội có tác động tích cực đến hệ thống giao thông vận tải, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các tác động về cải thiện môi trường cũng như hệ thống cung cấp nước sạch còn hạn chế (lần lượt là 19% và 17% người trả lời có tác động tích cực). Điều này một phần là do Thành phố tập trung đầu tư nhiều cho lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ngoài ra, trong quá trình tăng trưởng kinh tế, các vấn đề môi trường ở thành phố hiện nay chưa được ưu tiên chú trọng.

Biểu 4 cho thấy các tiêu chí được lựa chọn để lựa chọn dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Nội theo đánh giá của các nhà quản lý lần lượt là: sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố (60% lựa chọn), khả năng đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án (56%), khả năng đảm bảo hiệu quả xã hội của dự án (46%). Các tiêu chí về khả năng cấp vốn từ ngân sách nhà nước cũng như khả năng huy động vốn từ các nguồn khác của các dự án đầu tư công không phải là tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn dự án đầu tư công của Thành phố.

Biểu 4:  Tiêu chí để lựa chọn dự án đầu tư công ở Hà Nội

tieu chi lua chon du an-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Khi được hỏi ý kiến về hiệu quả nói chung của các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố thì hầu hết các cán bộ quản lý nhà nước tham gia phỏng vấn đều cho rằng các dự án này đạt hiệu quả ở mức trung bình và trung bình khá (90% người trả lời). Trong khi đó, chỉ có 10% người trả lời cho rằng các dự án đầu tư công có hiệu quả thấp và rất thấp.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công của Hà Nội theo đánh giá của các nhà quản lý được thể hiện ở Biểu 5:

Biểu 5: Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công

nhan to anh huong-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Có thể thấy, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý là nhân tố được đánh giá ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả của hoạt động đầu tư công (79% người trả lời phỏng vấn lựa chọn), tiếp đến là chính sách/pháp luật liên quan bất hợp lý (67%), chuẩn bị dự án chưa tốt (65%) và nguồn kinh phí của dự án (40%). Mặc dù hiệu quả hoạt động đầu tư công chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Tuy nhiên, nhân tố về con người vẫn được coi là quan trọng nhất, có tác động lớn nhất đến hiệu quả của hoạt động này.

  1. Hiệu quả dự án đầu tư công dưới góc nhìn của cán bộ quản lý dự án

Đối với cán bộ quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố, nhóm nghiên cứu tập trung phỏng vấn vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của dự án là: Những khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công; Tác động của các dự án đầu tư công tới sự phát triển của Thành phố.

Có 67% người trả lời phỏng vấn cho biết các dự án đầu tư công của Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các mục đích của dự án và 33% cho biết các dự án chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Mặc dù số những dự án chưa hoàn thành mục tiêu đầu tư không chiếm đa số nhưng với tỷ lệ 1/3 trong tổng số các dự án đầu tư công của Thành phố thì đây không phải là con số nhỏ. Rõ ràng, hoạt động đầu tư công của Thành phố vẫn có những vấn đề cần phải xem xét và nguyên nhân khiến những dự án đó không thực hiện được đầy đủ mục đích đầu tư vẫn còn là một câu hỏi.

Biểu 6: Những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công ở Hà Nội

kho khan phuc tap-min

Nguồn: Điều tra hoạt động Đầu tư công ở Hà Nội

Biểu 6 cho thấy, khó khăn trong giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Nội (60% người trả lời phỏng vấn lựa chọn). Các nguyên nhân tiếp theo làm ảnh hưởng tới việc thực hiện dự án đầu tư công lại đến từ chính các cơ quan công quyền. Đó là việc thẩm định và phê duyệt dự án chậm (38%); Thủ tục chọn nhà thầu/tổ chức thực hiện dự án chậm (27%); Vốn được cấp không đúng tiến độ (25%); Cán bộ quản lý thiếu năng lực (23%). Điều này cũng khá trùng hợp với ý kiến đánh giá của các cán bộ quản lý nhà nước về hiệu quả đầu tư công ở Hà Nội. Rõ ràng, vấn đề nhân sự đang có ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động đầu tư công của Thành phố.

Khi được hỏi về những tác động trực tiếp của những dự án được đầu tư từ ngân sách của Thành phố diễn ra ở phạm vi nào thì 65% cán bộ quản lý dự án tham gia phỏng vấn cho biết các dự án đầu tư công chỉ có tác động trực tiếp trong phạm vi Thành phố Hà nội; 25% cho biết dự án có tác động trong phạm vi Thành phố và một số tỉnh lân cận; 10% còn lại trả lời có  tác động phạm vi rộng hơn là toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng, toàn miền Bắc và cả nước.

Đánh giá tác động của các dự án đầu tư công tới tăng trưởng chung của Thành phố, 87,5% cán bộ tham gia phỏng vấn cho biết các dự án đầu tư công có tác động tốt và tương đối tốt. Chỉ có 12,5% cho rằng các dự án đầu tư công ít có tác động tới sự tăng trưởng chung của thành phố.

  1. Một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công

Theo quan điểm của các nhà quản lý của Hà Nội, việc nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về đầu tư công được coi là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Chính sách cần được ưu tiên hoàn thiện là cơ chế về quản lý đất đai và đền bù, giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ của các dự án đầu tư công của Hà Nội. Thêm vào đó, việc phân cấp quản lý đầu tư công nói chung (từ Trung ương đến Thành phố và từ Thành phố đến Quận/Huyện) được các nhà quản lý đánh giá là tương đối hợp lý, tuy nhiên, cần tập trung quyền và trách nhiệm thêm cho Thành phố để nâng cao sự quản lý tập trung.

Giải pháp tiếp theo được các nhà quản lý đầu tư công của Thành phố đề xuất là việc đầu tư nâng cao năng lực cán bộ. Trong những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công của Hà Nội thì nhân tố con người luôn được nhắc đến và được đánh giá là một điểm hạn chế. Việc các cán bộ quản lý dự án đầu tư công cũng như cán bộ quản lý nhà nước của Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu về khả năng quản lý hoạt động đầu tư, quản lý dự án đã có tác động tiêu cực đến hiệu quả của hoạt động đầu tư công ở Hà Nội.

Một giải pháp được nhiều cán bộ tham gia phỏng vấn đề xuất là việc cần có cơ chế để đa dạng hóa các hình thức huy động vốn cho đầu tư công. Hiện nay, việc các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố thường xuyên phải điều chỉnh tiến độ một phần là do vốn cấp từ ngân sách bị chậm. Ngoài ra, các dự án đầu tư công thường đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài nên đôi khi chỉ có thể được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Việc xây dựng một cơ chế ưu đãi hợp lý với các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào đầu tư công sẽ góp phần bổ sung vốn cho các dự án đầu tư công của Thành phố.

Giải pháp cuối cùng được các nhà quản lý đầu tư công của Thành phố đề xuất là việc tăng cường sự giám sát của cộng đồng trong quá trình xây dựng và triển khai dự án đầu tư công. Theo đánh giá của các nhà quản lý, việc giám sát của cộng đồng nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng của dự án. Đồng thời, sự tham gia của cộng đồng trong quá trình triển khai dự án đầu tư công giúp hạn chế các dự án đầu tư lãng phí do không phù hợp với nhu cầu của người dân.

Có thể nói, dưới góc nhìn của các nhà quản lý, hoạt động đầu tư công của Hà Nội đã đạt được những hiệu quả nhất định góp phần vào cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như tăng trưởng chung của Thành phố. Mặc dù vậy, những nhân tố về cơ chế chính sách và hạn chế về năng lực quản lý cũng đang ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả đầu tư công của Hà Nội. Trong thời gian tới, Hà Nội cần đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công cũng như nâng cao năng lực quản lý để nâng cao chất lượng của hoạt động đầu tư công của Thành phố.


Kế toán Hà nội là thương hiệu uy tín 03 năm liền do người tiêu dùng bình chọn
Có đội ngũ kế toán trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng
Chúng tôi có dịch vụ tốt nhất với giá cả tốt nhất
Công ty Dịch vụ kế toán Hà Nội
Địa chỉ: 322 – Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Liên hệ ngay 0966 27 1188
Email: [email protected]
Website: https://ketoanthuedoanhnghiep.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *