hàng hóa cho mượn có cần hóa đơn

cho mượn hàng hóa, tài sản cố định cần lưu ý những gi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share