Home / Kinh nghiệm kế toán thuế / Kế toán thuế giá trị gia tăng (page 3)

Kế toán thuế giá trị gia tăng

hướng dẫn các thủ thuật kế toán thuế giá trị gia tăng để giúp các kế toán viên có những cách làm hiệu quả nhất

Cách xử lý chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT

học kế toán tại cầu giấy

Để chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau của các kế toán trưởng giỏi tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.  Trường hợp 1: …

Chi tiết...