Home / Bản tin tổng hợp / Tin tài chính (page 2)

Tin tài chính

Các bản tin độc quyền của chuyên gia về lĩnh vực tài chính Việt Nam và thế giới
Bản tin độc quyền do kế toán thuế doanh nghiệp phát hành

Mức phạt vi phạm luật lập sổ sách kế toán mới nhất

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2013/NĐ-CP – quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định 105/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. – Vi phạm luật lập sổ sách kế toán …

Chi tiết...