Home / Biên tập viên (page 34)

Biên tập viên

Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015

dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCT về kế hoạch cải cách hệ thống thuế …

Chi tiết...

Vướng mắc trong nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế

kế toán thuế doanh nghiệp

Tại khoản 2 điều 21 Chương IV Thông tư số 151/2014/CT_QLN ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định …

Chi tiết...

Khóa học kế toán thuế tốt nhất

Học kế toán thực hành ở đâu tại Hà Nội

Chúng tôi luôn đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn, cùng các kế toán vững bước trên con đường sự nghiệp. Với sự tận tâm và mong muốn truyền đạt lại kinh nghiệm của mình, Kế toán Lê Ánh mở khóa học kế toán tổng hợp tốt nhất tại …

Chi tiết...

LINK

Dịch vụ kế toán thuế – Liên Hệ 0966 27 1188 Dịch vụ báo cáo thuế  Dịch vụ báo cáo tài chính http://www.freerankdirectory.com/blogs_diaries/technology/ Viesearch – Life powered search Blogorama.com – Blog Directory

Chi tiết...

recover deleted root user in mysql

  If mysql service is already running, stop it. Run cmd command – press: windows + R, type cmd – enter and goto MYSQL_HOME/bin directory. Run following commands > mysqld –skip-grant-tables Run cmd command – press: windows + R, type cmd – enter and goto MYSQL_HOME/bin directory. Run following commands …

Chi tiết...