Home / Kinh nghiệm kế toán thuế / Văn bản – Pháp luật hiện hành

Văn bản – Pháp luật hiện hành

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

học kế toán thuế

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Để bạn đọc dễ hình dung, Kế toán Lê Ánh so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thông qua một số nét căn bản sau: Bài viết liên …

Chi tiết...

Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

học kế toán thuế

THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn …

Chi tiết...

Thông tư 212/2015/TT-BTC

học kế toán thuế

Thông tư 212/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. Theo đó:

Chi tiết...